příměstský tábor

Příměstský tábor na Hukvaldech – spuštěno přihlašování

Máte doma malé detektivy, badatele nebo umělce? Přihlaste je na dotovaný příměstský tábor v Hukvaldském biskupském environmentálním resortu.

Děti zažijí dobrodružství skutečných detektivů, badatelů a landartových umělců. Vedoucí program přizpůsobí struktuře přihlášených dětí. Aktivity budou probíhat především venku, a to v Oboře Hukvaldy (děti se podívají i na místa, která nejsou návštěvníkům zpřístupněna) či v zámeckém parku. V případě nepříznivého počasí budou aktivity přesunuty do resortu (sály, laboratoře). Příměstský tábor je určen pro děti do 15 let (tj. mladšího školního věku) a pro rodiče z Hukvald, Fryčovic, Kozlovic a dalších obcí Pobeskydí. Kapacita jednoho turnusu je 31 dětí.

Termíny turnusů:

  • 12. až 16. 7. 2021,
  • 26. až 30. 7. 2021,
  • 2. až 6. 8. 2021.

Děti budou rozděleny do dvou skupin podle věku nebo tématu. Příměstské tábory jsou dotovány. Rodiče platí pouze obědy a pitný režim, v ceně cca 120 Kč/den (svačinky si děti nosí vlastní). Obědy budou zajištěny z místní restaurace. Po přihlášení budeme od obou rodičů požadovat potvrzení o zaměstnání či evidenci uchazeče o zaměstnání a další relevantní dokumenty. Tábory jsou určeny primárně pro děti a jejich rodiče z Pobeskydí. Podrobnější podmínky jsou uvedeny v přihlášce, kterou si můžete stáhnout níže.

Upozorňujeme, že může dojít ke změně či zrušení s ohledem na vývoj epidemiologické situace. Z důvodu vládních opatření může být požadováno testování dětí a používání roušek či respirátorů.

Příměstské tábory jsou určeny pro děti pracujících rodičů, kteří jsou z Pobeskydí (bydlí, pracují nebo děti navštěvuji místní školy). Oba rodiče musí doložit potvrzení o zaměstnání či potvrzení o podnikání jako OSVČ (placení pojistného jako OSVČ) z okresní správy sociálního zabezpečení, případně potvrzení o studiu. V první fázi rodiče dokládají přihlášky a další dokumenty doloží později na vyzvání (do 20. června).

Termín pro odevzdání přihlášek je do 31. 5. 2021!

Průřezová témata pro příměstský tábor