Podpořte nás

Finanční dar můžete zaslat také na číslo našeho bankovního účtu 40667002/2700, variabilní symbol (VS) je: 3101 (VS je nutné zadat!). Do zprávy pro příjemce prosím uveďte text „dar“, vaše jméno a kontaktní údaje, abychom se s vámi spojili ohledně vystavení darovací smlouvy.

Pravidelní dárci, kteří v daném kalendářním roce poskytnou celkový dar ve výši alespoň 1 200 Kč, obdrží vždy koncem roku kalendář.