EKOHUBERT z.s.

Zapsaný spolek EKOHUBERT v Hukvaldském biskupském environmentálním resortu realizuje vzdělávací a volnočasové aktivity s přírodovědnou a environmentální tématikou.

Posláním spolku je poskytovat inovativní environmentální vzdělávání žákům mateřských škol, základních škol, středních škol, vyšších odborných škol, vysokých škol a také široké veřejnosti. Hlavní činností spolku je environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (dále jen EVVO), pořádání příměstských táborů a osvětové aktivity pro odbornou i laickou veřejnost.