Školní výlety a adaptační kurzy

Plánujete školní výlet a nevíte, co s dětmi podniknout? Přijeďte na dobrodružství s Hubertem!

Pro všechny ročníky základních škol nabízíme zábavný vzdělávací program, který probíhá v přilehlém zámeckém parku a hukvaldské oboře. Je možné vybrat si z následujících programů:

1. Velká oborová pátračka 

Děti plní zajímavé úkoly v Oboře a při nich poznávají její obyvatele, a to jak ty zvířecí, tak rostlinné.

2. Vodní království

Jaký život můžeme pozorovat ve vodě? Co vše se dá z vody vyčíst? Prozkoumávání vody a jejího okolí s pomocí nevšedních pomůcek a her.

3. Umělecká příroda

 Velké tvořivé dobrodružství. Děti se naučí, jak s pomocí všelijakých přírodnin vytvořit zajímavá umělecká díla.

4. Korunovaní králové

Jak žijí stromy? Kdo / co žije v nich? Jaké to je být stromem? Stromové hry a velké bádání zaujme každého žáka. 

Délka a cena programu záleží na individuální domluvě. Minimální počet žáků je 15, v případě nižšího počtu žáků bude účtována cena za 15 účastníků. 

Adaptační kurzy

Pro první ročníky nabízíme také adaptační kurzy. Po domluvě s vyučujícím připravíme adaptační kurz dané třídě na míru. Aktivity vybíráme tak, aby se žáci vzájemně poznali, pochopili důležitost týmové práce a týmového ducha a poznali svého vyučujícího, který se s nimi všech aktivit účastní. To vše probíhá částečně v krásném prostředí našeho resortu a částečně v krásném prostředí okolní přírody (zámecký park a hukvaldská obora). 

V rámci adaptačního kurzu si vždy daná třída vytvoří, vyrobí či zasadí něco, co si bude moci odnést s sebou, vyzdobit si tím svou učebnu a připomínat si tak dobře odvedenou týmovou práci na adaptačním kurzu. 

Délka i cena kurzu záleží vždy na individuální domluvě. Připravujeme adaptační kurzy pro základní i střední školy.