Historie a poslání

Komplexní a špičkově vybavený environmentální vzdělávací resort

Budova nynějšího Hukvaldského biskupského environmentálního resortu v minulosti sloužila jako objekt správců přilehlého arcibiskupského loveckého zámečku, který vznikl jako místo odpočinku uprostřed lašské přírody. V dobách socialismu byl objekt využíván jako školní jídelna, poté nebyla budova využívána nijak a jen chátrala. Díky uskutečněnému majetkovému narovnání prošla budova v letech 2019 – 2021 rozsáhlou rekonstrukcí, jež byla finančně podpořena Integrovaným regionálním operačním programem. Cílem rekonstrukce bylo zřídit komplexní a špičkově vybavený environmentální vzdělávací resort.
Posláním Hukvaldského biskupského environmentálního resortu je poskytovat inovativní a atraktivní vzdělávání o přírodních vědách. HUBERT chce vychovávat k zodpovědnosti za přírodu, která je naším společným domovem, a ukazovat přírodu jako stálý zdroj našeho úžasu a úcty. Velká část nabízených vzdělávacích programů je koncipována jako venkovní bádání, současně se však děti a studenti dostanou také k drobné manuální práci (kreativní tvoření) a zkoumání v laboratoři. Při tvorbě pracovních listů našich programů byl kladen důraz na inovativní didaktické metody. Nabídku vzdělávacích programů pravidelně aktualizujeme a doplňujeme tak, abyste měli možnost účastnit se se svými dětmi či studenty stále nových a zajímavých aktivit. Vzdělávací aktivity probíhají z části v resortu a z části v Oboře Hukvaldy, přilehlém zámeckém parku, nebo také v přírodní rezervaci Palkovické hůrky.

Těšíme se na Vaši návštěvu

Tým hUBERT