Příměstské tábory

TÝDENNÍ LETNÍ  PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

V období letních  prázdnin pořádáme pro děti příměstské tábory.  Turnus probíhá od pondělí do pátku, od 7:30 – 16:00. 

Příměstské tábory nabízí dětem různorodý program, který hravou formou vede děti k badatelským postupům i ke tvůrčím aktivitám, díky nimž si mohou vyzkoušet práci s různými přírodními materiály. Důraz je kladen na pobyt venku, poznávací i kreativní činnosti přímo v terénu s využitím dostupných přírodnin a sběr vzorků k dalšímu pozorování v laboratoři. Pohybové aktivity zajišťují hry ve skupinách nejen s ekologickou tématikou.

Tábory jsou určeny dětem od 4 do 12 let.

Cena celého turnusu je 2 400 Kč.

V ceně je zahrnut oběd a celodenní pitný režim.

I. TURNUS: 10. –  14. 7. 2023 – turnus již zaplněn
II. TURNUS: 24. – 28. 7. 2023
III. TURNUS: 31. 7. – 4. 8. 2023 – turnus již zaplněn
IV. TURNUS: 14. – 18. 8. 2023 
V. TURNUS: 28. 8. – 1. 9. 2023
 

Pro přihlášení dítěte vyplňte přihlášku a zašlete ji na email mkvasnovsky@doo.cz.

Termín pro podání přihlášek je do  31. 5 .2023.

PŘIHLÁŠKA NA PŘÍMĚSTSKÝ TABOR