Příměstské tábory

PODZIMNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

V období podzimních prázdnin 26. 10. – 27. 10. 2023 pořádáme pro děti příměstský tábor od 7:30 – 16:00. 

Podzimní tábor v Hubertu se ponese v tématu Pestrý les. Děti budou pozorovat, zkoumat i tvořit. Při aktivitách v přírodě zažijí podzim jako čas proměn, které se dějí pomalu a mají různé podoby i barvy.

Příměstské tábory nabízí dětem různorodý program, který hravou formou vede děti k badatelským postupům i ke tvůrčím aktivitám, díky nimž si mohou vyzkoušet práci s různými přírodními materiály. Důraz je kladen na pobyt venku, poznávací i kreativní činnosti přímo v terénu s využitím dostupných přírodnin a sběr vzorků k dalšímu pozorování v laboratoři. Pohybové aktivity zajišťují hry ve skupinách nejen s ekologickou tématikou.

Tábory jsou určeny dětem od 5 do 12 let.

Cena za jeden den: 500 Kč

Cena za oba dny: 900 Kč

V ceně je zahrnut oběd a celodenní pitný režim.

Termín pro podání přihlášek je do  20. 10. 2023.

PŘIHLÁŠKA NA PŘÍMĚSTSKÝ TABOR

Pro přihlášení dítěte vyplňte přihlášku a zašlete ji na email mkvasnovsky@doo.cz.