Kroužky

Školní rok 2022/2023

 

 

PŘÍRODOVĚDECKÝ KROUŽEK 

Zábavné vzdělávání o přírodě. Děti se učí poznávat jednotlivé rostliny a živočichy a zkoumají přírodní procesy. Dále se učí používat základní vědecké pomůcky – od klasického laboratorního vybavení po moderní senzory. Součástí tak bude velké množství experimentů, které rozvíjejí dětskou fantazii a chuť objevovat nové věci. Kroužek je zaměřen také na environmentální výchovu – v dětech bude rozvíjen kladný vztah k přírodě a její ochraně. Délka kroužku je 90 minut. Upozorňujeme, že kroužek bude realizován pouze při přihlášení alespoň 10 dětí.
 

Určen pro žáky 2. – 7. třídy. 

Kroužek bude zahájen 7. října 2022 a bude probíhat každý pátek od 14:30 do 16:00.

Cena kroužku: 1 600 Kč / školní rok

Přihlášku stáhněte zde: Přihláška přírodovědecký kroužek

 

VYRŮSTÁME S PŘÍRODOU

Kroužek je určen pro maminky nebo tatínky s malými dětmi (do 6 let). V rámci kroužku propojíme pohyb (venku i uvnitř) s tvořením z přírodních materiálů, budeme objevovat a pozorovat zákonitosti přírody i proměny prostředí okolo nás. Přirozeně tak budeme rozvíjet psychomotorické dovednosti dětí. Navíc obohatíme společný čas maminek a dětí o nové aktivity. Přihlášky přijímáme i během školního roku.

Parkování zajištěno.

Kroužek bude probíhat každou druhou středu od 9:00 do 10:30 a bude zahájen 5.10.2022.

Cena 1500 Kč/ maminka (tatínek) na celé období od října do června.

Přihlášky přijímáme i v průběhu školního roku

Přihlášku stáhněte zde: Přihláška vyrůstáme s přírodou

 

V PŘÍRODĚ JAKO DOMA

Pravidelné dopolední setkávání pro rodiče a děti v domácím vzdělávání. Budeme společně bádat, tvořit, hledat souvislosti. Výstupem téměř každého setkání bude materiál do portfolia, nové informace, zkušenosti a zážitky. Každý měsíc otevřeme a prozkoumáme jedno téma. Na výběr jsou dvě varianty docházky společně s rodiči a navíc dva badatelské dny, ve kterých během dopoledne prohloubí lektoři s dětmi (bez rodičů) získané informace a propojí je s dalšími disciplínami (historie, matematika, český jazyk…)

  1. Kroužek 1x měsíčně 1300 Kč (1. pondělí v měsíci od 9 do 11 hod.)
  2. Kroužek 2x měsíčně 2000 Kč (1. a 3. pondělí v měsíci od 9 do 11 hod
  3. Kroužek 1x měsíc + badatelské dny 5400 Kč

    Setkání bude probíhat každé první pondělí v měsíci společně s rodiči 9 do 11:00 + poslední pondělí a úterý v měsíci, kdy budou děti docházet samostatně od 8:30 do 12:00

  4. Kroužek 2x měsíc + badatelské dny 6100 Kč
    Setkání bude probíhat každé první a třetí pondělí v měsíci společně s rodiči od 9 do 11:00 + poslední pondělí a úterý v měsíci, kdy budou děti docházet samostatně od 8:30 do 12:00

Parkování zajištěno.

Přihlášku stáhněte zde: Přihláška V přírodě jako doma

Přihlášku odevzdejte nejpozději do 15. září 2022.

 

PŘÍRODA VENKU – PŘÍRODA V NÁS

Odpolední setkávání pro děti ve věku 5 – 8 let a jejich rodiče. V rámci tohoto kroužku budeme objevovat krásy a zákonitosti přírody kolem nás, hravou formou se naučíme nové věci a zároveň budeme pracovat se svými pocity. Kroužek je vhodným pomocníkem pro adaptaci dětí na nový školní život.

Kroužek startuje 4 října 2022  a bude probíhat vždy každé druhé úterý od 15:30.

Cena je 1500 Kč. Přihlášky přijímáme i v průběhu školního roku.

Parkování zajištěno.

Přihlášku stáhněte zde: Přihláška Příroda venku – příroda v nás