Kroužky

Školní rok 2023/2024

 

 

PŘÍRODOVĚDECKÝ KROUŽEK 

Zábavné vzdělávání o přírodě. Děti se učí poznávat jednotlivé rostliny a živočichy a zkoumají přírodní procesy. Dále se učí používat základní vědecké pomůcky – od klasického laboratorního vybavení po moderní senzory. Součástí tak bude velké množství experimentů, které rozvíjejí dětskou fantazii a chuť objevovat nové věci. Kroužek je zaměřen také na environmentální výchovu – v dětech bude rozvíjen kladný vztah k přírodě a její ochraně. Délka kroužku je 90 minut. Upozorňujeme, že kroužek bude realizován pouze při přihlášení alespoň 10 dětí.
 

Určen pro žáky 2. – 7. třídy. 

Kroužek bude zahájen 26. září 2023 a bude probíhat každé úterý od 15:30 do 17:00.

Cena kroužku: 2 000 Kč/ (říjen – květen)

Přihlášku stáhněte zde: Přihláška: Přírodovědecký kroužek

Pro přihlášení dítěte vyplňte přihlášku a zašlete ji na email mkvasnovsky@doo.cz.

 

VYRŮSTÁME S PŘÍRODOU

Kroužek je určen pro maminky nebo tatínky s malými dětmi (do 6 let). V rámci kroužku propojíme pohyb (venku i uvnitř) s tvořením z přírodních materiálů, budeme objevovat a pozorovat zákonitosti přírody i proměny prostředí okolo nás. Přirozeně tak budeme rozvíjet psychomotorické dovednosti dětí. Navíc obohatíme společný čas maminek a dětí o nové aktivity. Přihlášky přijímáme i během školního roku.

Parkování zajištěno.

Kroužek bude zahájen 11. 10. 2023 a pak bude probíhat každou sudou středu od 9:00 do 10:30.

Cena 1 500 Kč/ maminka (tatínek) na celé období od října do června.

Přihlášky přijímáme i v průběhu školního roku

Přihlášku stáhněte zde: Přihláška: Vyrůstáme s přírodou

Pro přihlášení dítěte vyplňte přihlášku a zašlete ji na email mkvasnovsky@doo.cz.

 

V PŘÍRODĚ JAKO DOMA

Pravidelné dopolední setkávání pro rodiče a děti v domácím vzdělávání. Budeme společně bádat, tvořit, hledat souvislosti. Výstupem téměř každého setkání bude materiál do portfolia, nové informace, zkušenosti a zážitky. Každý měsíc otevřeme a prozkoumáme jedno téma. 

  1. Kroužek 1x měsíčně – 1. pondělí v měsíci od 9 do 11 hod., cena:  1300 Kč/ dítě, 1000 Kč/ 2. dítě 
  2. Kroužek 2x měsíčně –  1. a 3. pondělí v měsíci od 9 do 11 hod., cena: 2000 Kč /dítě, 1700 Kč/2. dítě

Kroužek startuje 2. října 2023. 

Parkování zajištěno.

Přihlášku stáhněte zde: Přihláška: V přírodě jako doma

Pro přihlášení dítěte vyplňte přihlášku a zašlete ji na email mkvasnovsky@doo.cz.

Přihlášku odevzdejte nejpozději do 15. září 2023.

 

PŘÍRODA VENKU – PŘÍRODA V NÁS

Odpolední setkávání pro děti ve věku 5 – 8 let a jejich rodiče. V rámci tohoto kroužku budeme objevovat krásy a zákonitosti přírody kolem nás, hravou formou se naučíme nové věci a zároveň budeme pracovat se svými pocity. Kroužek je vhodným pomocníkem pro adaptaci dětí na nový školní život.

Kroužek startuje 10. října 2023  a pak bude probíhat vždy každé sudé úterý od 15:30.

Cena je 1 500 Kč. 

Parkování zajištěno.

Přihlášku stáhněte zde: Přihláška: Příroda venku – příroda v nás

Pro přihlášení dítěte vyplňte přihlášku a zašlete ji na email mkvasnovsky@doo.cz.

DRAMA- HRÁTKY

V kroužku Drama-hrátky se budou děti seznamovat s dramatickými a divadelními prostředky jako jsou vlastní hlas, dech, okolní prostor i různé rekvizity. Společně s ostatními budou spolupracovat díky dramatickým hrám a zažívat dobrodružství při hraní rolí v nejrůznějších situacích. Kroužek drama-hrátky slouží k rozvoji komunikačních dovedností, osobnostních kvalit a mezilidských vztahů hravou formou. Součástí kroužku je propojení a využití přírody v dramatizaci a v běžném životě. 

Kroužek je pro děti 8 -­15 let.

Bude probíhat každou středu od 15:30 do 17:00.

Cena: 1800 Kč (říjen – květen)

Kroužek bude realizován při přihlášení minimálně 8 dětí.

Začínáme 3. října 2023.

Přihlášku stáhněte zde: Přihláška: Drama-hrátky

Pro přihlášení dítěte vyplňte přihlášku a zašlete ji na email mkvasnovsky@doo.cz.

PŘÍRODA V MEDIÁLNÍM SVĚTĚ

Pravidelné setkávání pro děti od 5. třídy, během kterých se seznámí s tím, jak pracují s informacemi o přírodě média, co je umělá inteligence i jak na nás působí reklama. Zpracují každý měsíc projekt a odnesou si pochopení toho, jak jednotlivá odvětví mediálního světa třídí a zpracovávají informace každodenního života. Jednotlivé lekce vznikají ve spolupráci s hukvaldskou knihovnou.

Kroužek se bude konat každé první liché úterý v měsíci od 15.30 do 17.30 hodin.

Cena: 800 Kč

Přihlášku stáhněte zde: Přihláška: Příroda v mediálním světě

Pro přihlášení dítěte vyplňte přihlášku a zašlete ji na email mkvasnovsky@doo.cz.