Kroužky

Školní rok 2021/2022 

PŘÍRODOVĚDECKÝ KROUŽEK 

Zábavné vzdělávání o přírodě. Děti se učí poznávat jednotlivé rostliny a živočichy a zkoumají přírodní procesy. Dále se učí používat základní vědecké pomůcky – od klasického laboratorního vybavení po moderní senzory. Součástí tak bude velké množství experimentů, které rozvíjejí dětskou fantazii a chuť objevovat nové věci. Kroužek je zaměřen také na environmentální výchovu – v dětech bude rozvíjen kladný vztah k přírodě a její ochraně. Délka kroužku je 90 minut. Upozorňujeme, že kroužek bude realizován pouze při přihlášení alespoň 10 dětí.

  •  MALÝ PŘÍRODOVĚDEC

Určen pro žáky 2. – 5. třídy. Je zaměřen více na pocitové poznávání přírody. Kroužek bude zahájen 4. 10. 2021 a bude probíhat každé pondělí od 14:30. Přihlášky přijímáme i během školního roku.

Cena kroužku: 1 000 Kč / školní rok

Přihlášku stáhněte zde: Přihláška přírodovědecký kroužek

 

VYRŮSTÁME S PŘÍRODOU

Kroužek je určen pro maminky nebo tatínky s malými dětmi (do 6 let). V rámci kroužku propojíme pohyb (venku i uvnitř) s tvořením z přírodních materiálů, budeme objevovat a pozorovat zákonitosti přírody i proměny prostředí okolo nás. Přirozeně tak budeme rozvíjet psychomotorické dovednosti dětí. Navíc obohatíme společný čas maminek a dětí o nové aktivity. Přihlášky přijímáme i během školního roku.

Parkování zajištěno.

Kroužek bude probíhat vždy každou druhou středu od 10:00 – 11:00 a bude zahájen 6. 10. 2021.

Cena kroužku: 600 Kč / maminka na celé období od září do června

Přihlášku stáhněte zde: Přihláška vyrůstáme s přírodou

 

V PŘÍRODĚ JAKO DOMA

Pravidelné dopolední setkávání vždy první pondělí v měsíci pro rodiče a děti v domácím vzdělávání. Budeme společně bádat, tvořit, hledat souvislosti. Výstupem téměř každého setkání bude materiál do portfolia, nové informace, zkušenosti a zážitky.

Jednotlivé okruhy budou zaslány na vyžádání. Setkání bude probíhat každé první pondělí v měsíci (první setkání proběhne 4. 10. 2021) od 9:00 do 11:00, cena je 800 Kč / rodič.

Je možné dostavit se jen na jednotlivá setkání – cena je 200 Kč / rodič.

Parkování zajištěno.

Přihlášku stáhněte zde: Přihláška V přírodě jako doma

PŘÍRODA VENKU – PŘÍRODA V NÁS

Odpolední setkávání pro děti ve věku 5 – 8 let a jejich rodiče. V rámci tohoto kroužku budeme objevovat krásy a zákonitosti přírody kolem nás, hravou formou se naučíme nové věci a zároveň budeme pracovat se svými pocity. Kroužek je vhodným pomocníkem pro adaptaci dětí na nový školní život.

Kroužek bude zahájen 1. 11. 2021 a bude probíhat vždy každé druhé pondělí od 14:30 do 16:00. Cena je 800 Kč. Přihlášky přijímáme i v průběhu školního roku.

Parkování zajištěno.

Přihlášku stáhněte zde: Přihláška Příroda venku – příroda v nás