Projektové dny

Projektový den trvá 260 minut a jeho cena je 4 000 Kč. Programy splňují podmínky výzvy č. 02_18_063 Šablony II a výzvy č. 3 č. 02_20_080 Šablony III, konkrétně podmínky pro šablonu projektový den ve škole (do 10 km od sídla školy) nebo projektový den mimo školu (min. 10 km od sídla školy). Maximální počet žáků je 30 (lze tedy využít 1 – 3 šablony).

Projektové dny jsou vedeny lektorem z HUBERTa ve spolupráci s doprovázejícím pedagogem. Všechny informace Všechny informace pro společnou přípravu budou doprovázejícímu pedagogovi zaslány emailem s dostatečným předstihem. Před programem a po programu můžete využít zázemí budovy HUBERTa – toalety a sál. Projektový den je realizován z větší části v přilehlé přírodě – Obora Hukvaldy, Palkovické hůrky.

Žáci budou potřebovat svačinu, pití, pláštěnku a vhodné oblečení a obuv do terénu. 

Témata projektových dnů:

  • DEN ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
  • DEN ZEMĚ

V případě zájmu lze připravit nabízený vzdělávací program jako projektový den.