Projektové dny

Šablony OP JAK pro děti MŠ a žáky ZŠ – inovativní vzdělávání

 

Šablony OP JAK: 1.I/6 Inovativní vzdělávání pro děti MŠ ohrožené školním neúspěchem, 1.II/9 Inovativní vzdělávání pro žáky ZŠ ohrožené školním neúspěchem.

Projektový den pro ZŠ trvá 180 minut  a jeho cena je 4 000 Kč, projektový den pro mateřské školy trvá 120 minut a jeho cena je 3 200 Kč.

Maximální počet žáků je 30. 

Projektové dny jsou vedeny lektorem z HUBERTa ve spolupráci s doprovázejícím pedagogem. Všechny informace pro společnou přípravu budou doprovázejícímu pedagogovi zaslány emailem s dostatečným předstihem. Před programem a po programu můžete využít zázemí budovy HUBERTa – toalety a sál. Projektový den je realizován z větší části v přilehlé přírodě – Obora Hukvaldy a zámecký park. 

Žáci budou potřebovat svačinu, pití, pláštěnku a vhodné oblečení a obuv do terénu. 

Témata projektových dnů:

  • DEN ZEMĚ
  • OBORA
  • PŮDA
  • VODA
  • VZDUCH
  • STROMY
  • FOTOSYNTÉZA
  • PTÁCI
  • HMYZ