Přednášky a besedy

 

Den Země 

termín: 20. dubna 2024 od 14:00                                                                                                                                                                                                                                                                                      místo konání: Hubert – Hukvaldy 81                                                                                                                                                                                                                                                                              Vstup zdarma

Oslavte s Hubertem Den Země. V sobotu 20. dubna Vás čeká  pestrý program plný aktivit pro celou rodinu. 

PROGRAM:                                                                                                                                                                                                                                                                                14:00 – Hravá hodinka pro děti od 3 do 6 let:                                                                                                                                                                                                                           V hravé hodince na děti čeká příběh ekohlídky, dozví se, co říkají zvířátka na odpadky, zahrají si hry s ekologickou tématikou. Tyto a další aktivity si pro děti nachystá Vendula Maňásková z Netopírkovin.

15:00 – Přednáška ekoložky Markéty Ciché pro děti i dospělé: “Od produktu k recyklaci”:                                                                                                                                        Přednáška přiblíží dětem i dospělým důležitost správného nakládání s odpady a možnosti jejich recyklace.

17:00 – Přednáška Daniela Víchy: “Laudato si – tváří v tvář klimatickým změnám”:                                                                                                                                            Encyklika papeže Františka “Laudato si´” byla nadšeně přijata odbornou veřejností a vážně se jí zabývají také nejrůznější mezinárodní organizace. Papež chce probudit pocit zodpovědnosti každého člověka za péči o naši planetu, kterou nazývá naším společným domovem. Texty díla přinášejí nejen informace o současném stavu, ale podávají také množství inspirace, která je pro každého z nás.

Během celého odpoledne od 14:00 do 16:30 si každý zájemce může vyrobit svůj vlastní voskovaný ubrousek na potraviny, který si poté odnese domů.

Akce je podpořena Moravskoslezským krajem a vstup na ni je zcela zdarma!