Výtvarná soutěž

ZERO WASTE BETLÉM 

ANEB TVOŘ Z ODPADU A PŘÍRODNIN

 

Letos uplyne 800 let od postavení prvních jesliček a k tomuto milníku vyhlašujeme výtvarnou soutěž pro třídy základních škol.

Tématem soutěže je vytvořit betlém z přírodnin a materiálu, který by se běžně stal odpadem. Velikost betlému je limitována krabicí od bot, a to hlavně pro přepravu na společnou výstavu v Ostravě.  

Tři vylosované třídy vyhrají libovolný přírodovědný program v Hubertu.

Podmínkou účasti v soutěži je registrace.

Termín přihlašování je do 20. 11. 2023 pomocí registračního formuláře ZDE.

Kontaktní osobu uvedenou ve formuláři oslovíme a společně se domluvíme na termínu a způsobu přepravy.

Termín dokončení: 15. 12. 2023

Vytvořené betlémy budou pro veřejnost vystaveny ve vestibulu budovy Biskupství ostravsko-opavského v Ostravě, Kostelní náměstí 3172/1 v termínech:

20. – 21. 12. 2023 od  9:00 do 15:00

30. 12. 2023 od 13:00 do 15:30

3. – 4. 1. 2024 od 9:00 do 15:00

 

Výsledky losování:

S velkou radostí vyhlašujeme výsledky soutěže, do které se přihlásilo více než 30 škol. Děkujeme všem, kteří se do této soutěže zapojili, a vytvořili tak krásná a originální díla.

Na základě včerejšího losování byly vybrány tyto školy:

ZŠ Fryčovice

ZŠ Lubina

ZŠ A MŠ Slavkov – okres Opava

Všem výhercům gratulujeme a věnujeme celé třídě libovolný vzdělávací program v Hubertu.