VZDUŠNÉ SONDOVÁNÍ

Výuka programů je zajištěna lektory Huberta. Při programu nese odpovědnost za žáky doprovázející pedagog. Nejnižší počet platících účastníků je 15 (pokud přijede méně než 15 žáků, bude počítána cena za 15 žáků). Program lze platit hotově či platební kartou na místě nebo fakturou. Uvedená délka programu zahrnuje přestávku. Žáci budou potřebovat svačinu, pití, vhodné oblečení a obuv do terénu. 

Vzdušné sondování

Co dýcháme? Můžeme vzduch vidět a cítit? Žáci se seznámí se základními atmosférickými a meteorologickými jevy. Dále si vyzkouší změřit prašnost v okolí a prozkoumají principy vzniku znečištění ovzduší. Zjistí, jaké jsou zdroje znečištění a jaké má znečištěné ovzduší na nás vliv. Žáci budou poučeni o základních globálních problémech s ovzduším, respektive atmosférou a pochopí tak základní příčiny klimatických změn a jejich dopady na kvalitu ovzduší a počasí.

Tento program je terénní, lze jej ale koncipovat jako kompletně venkovní nebo částečně venkovní a částečně vnitřní, či pouze vnitřní (sál resortu). Vzdělávací program je v délce 200 minut a jeho cena je 140 Kč za žáka.

ZÁKLADNÍ ŠKOLY


    Poptávkový formulář