STROMOBÁDÁNÍ

Výuka programů je zajištěna lektory Huberta. Při programu nese odpovědnost za žáky doprovázející pedagog. Nejnižší počet platících účastníků je 15 (pokud přijede méně než 15 žáků, bude počítána cena za 15 žáků). Program lze platit hotově či platební kartou na místě nebo fakturou. Uvedená délka programu je včetně přestávky. Žáci budou potřebovat svačinu, pití, přezůvky, vhodné oblečení a terénní obuv. 

Stromobádání

Jaká tajemství skrývají stromy a jaký vedou život? Seznamte se s jednotlivými druhy stromů, které můžete nalézt v Oboře Hukvaldy. Žáci se naučí poznat stromy podle listů, kůry nebo pupenů – program probíhá celoročně. Vzdělávací program ukáže žákům životní cyklus stromů, tedy od malých sazeniček až po tlející klády v lesích. Dále se žáci dozvědí základní informace o ekosystémových službách stromů a lesů obecně, jak jsou na sebe jednotlivé druhy navázány, a jaké jsou jejich potřeby.

Součástí vzdělávacího programu bude také vysvětlení dopadů klimatických změn na lesy, jaká je důležitost lesů při boji se zmírněním klimatických změn, a jak o ně správně pečovat.

Vzdělávací program je v délce 200 minut a jeho cena je 140 Kč za žáka.

ZÁKLADNÍ ŠKOLY


    Poptávkový formulář