PRŮZKUMNÍKEM V PŮDNÍM SVĚTĚ

Vzdělávací programy jsou v délce 200 minut a cena vzdělávacího programu je 120 Kč za žáka. 

Průzkumníkem v půdním světě

Je půda jen špinavá hlína nebo je to místo plné života? Při tomto vzdělávacím programu se žáci seznámí s názvy půdních bezobratlých živočichů a porovnají vlastnosti půdy z různých lokací. Poznají také základní druhy rostlin. Žáci provedou rozbor půdního horizontu na třech odlišných místech – v lese, zámeckém parku, ve městě – a porovnají vlastnosti těchto vzorků (množství živin, kyselost, vlhkost). Tímto budou schopni určit, jaké druhy živočichů a rostlin jsou vázány na odlišné typy půd. V laboratoři porovnají odlišné půdní typy, aby mohli poznat rozdíly mezi určitými půdními typy.

Součástí programu je vysvětlení vlivu klimatických změn na pozorované vlastnosti půdy a jak o půdu dostatečně pečovat.

ZÁKLADNÍ ŠKOLY


    Poptávkový formulář