LETEM VODNÍM SVĚTEM

Vzdělávací programy jsou v délce 200 minut a cena vzdělávacího programu je 120 Kč za žáka. 

Letem vodním světem

Jaké jsou vlastnosti vody a jaký je v ní život? V tomto programu budou mít žáci možnost zhodnotit a porovnat vlastnosti stojaté a tekoucí vody. Budou zkoumat  teplotu, pH, zápach a průhlednost vody. Poznají základní druhy vodních bezobratlých živočichů a rostlin vyskytujících se v biotopu vody. V rámci tohoto programu budou mít žáci zcela jedinečnou možnost prozkoumat rybník Kupelky, který není veřejnosti zpřístupněn. Po odebrání vzorků se žáci přesunou do laboratoře v resortu.

V rámci programu se žáci  také dozví, jak klimatické změny ovlivňují různé druhy vod a jejich vlastnosti a jak správně o vodní plochy pečovat. 

ZÁKLADNÍ ŠKOLY


    Poptávkový formulář