LETEM VODNÍM SVĚTEM

Výuka programů je zajištěna lektory Huberta. Při programu nese odpovědnost za žáky doprovázející pedagog. Nejnižší počet platících účastníků je 15 (pokud přijede méně než 15 žáků, bude počítána cena za 15 žáků). Program lze platit hotově či platební kartou na místě nebo fakturou. Uvedená délka programu je včetně přestávky. Žáci budou potřebovat svačinu, pití, vhodné oblečení a obuv na ven (ideálně gumáky). 

Letem vodním světem

Jaké jsou vlastnosti vody a jaký je v ní život? V tomto programu budou mít žáci možnost prozkoumat základní druhy vodních bezobratlých živočichů a rostlin vyskytujících se v biotopu vody. Seznámí se s nejčastějšími druhy v našich vodách a jejich vývojovým cyklem. Vyzkouší si také odlov vodních bezobratlých živočichů a určování daného druhu s pomocí určovacího klíče.

V rámci programu se žáci  také dozví, jak klimatické změny ovlivňují různé druhy vod a jejich vlastnosti a jak správně o vodní plochy pečovat. 

Vzdělávací program je v délce 200 minut a jeho cena je 140 Kč za žáka.

ZÁKLADNÍ ŠKOLY


    Poptávkový formulář