Přednáška Laudato si´

Encyklika papeže Františka “Laudato si´” byla nadšeně přijata odbornou veřejností a vážně se jí zabývají také nejrůznější mezinárodní organizace. Papež chce probudit pocit zodpovědnosti každého člověka za péči o naši planetu, kterou nazývá naším společným domovem. Texty díla přinášejí nejen informace o současném stavu, ale podávají také množství inspirace, která je pro každého z nás.