Kdo je součástí HUBERTa?

Nela Vachtarčíková

Nela Vachtarčíková

Vedoucí Huberta je Nela Vachtarčíková: “Absolvovala jsem Přírodovědeckou fakultu na Univerzitě Palackého a již během studií jsem pracovala v různých neziskových organizacích, většina z nich byla ekologicky zaměřená. Když jsem se dozvěděla o vznikajícím ekocentru na Hukvaldech, byla jsem nadšená, protože podobné zařízení v Moravskoslezském kraji chybělo a přitom bylo tolik potřeba. Jsem velmi šťastná a poctěná, že v resortu mohu pracovat a podílet se na tvorbě jeho programu a budoucnosti. Tady opravdu platí rčení, že pokud si člověk najde práci, kterou miluje, nemusí pracovat jediný den v životě.”Nela u nás mimo jiné tvoří program resortu – vzdělávací programy, workshopy, či aktivity pro veřejnost. Potkáte se s ní při rezervaci programů a organizaci aktivit.
 

Zuzana Jurečková

“Žiju pod hukvaldským kopcem a vznik Huberta jsem přivítala jako máma dvou zvídavých kluků i jako lektorka vzdělávacích programů a kroužků pro děti. Ráda při těchto aktivitách propojuji své výtvarné vzdělání a cit pro dětské vidění světa stejně jako u dalších svých činností, mezi které patří spolupráce s časopisem Sluníčko nebo průvodcování v lesní škole. Ve volném čase ráda čtu, chodím do přírody a tvořím vše, co lze najít na mých stránkách zuzanajureckova.cz”.Zuzka u nás vede kroužky “V přírodě jako doma” a “Vyrůstáme s přírodou”. Potkáte ji také při aktivitách pro školy a na příměstských táborech.
 
Míša K. Holubová

Michaela Kvašňovský Holubová

 “Bydlím v Kozlovicích. Vystudovala jsem Mendelovu Univerzitu v Brně. Poté jsem se věnovala vodnímu hospodářství. Nyní jsem na rodičovské dovolené se svými třemi dětmi. Ve volném čase pracuji jako lektor na Hubertu. Mezi mé záliby patří jízda na koni, běh a snowboarding a také ráda zpracovávám vlnu z našich ovcí. Pokud Vás zajímá, co lze vytvořit z vlny, ráda Vás uvidím na workshopech, které se konají v prostorách Hubertu”.Míša u nás vede kroužek “Malý přírodovědec”. Potkáte ji také při aktivitách pro školy, na příměstských táborech a také na workshopech (především) zpracování vlny, kde si můžete vyrobit nejrůznější sezónní ozdoby.

Marie Pastrňáková

Marie Pastrňáková

“Jako máma tří dětí jsem přesvědčená o tom, že každé dítě si zaslouží vlídný, láskyplný přístup a pozornost. Na Hubertu se snažím skloubit své přesvědčení se svými profesemi, které se již od střední školy úzce dotýkají přírodních věd. Můžeme se potkat nejen v Hukvaldské oboře, ale také na chodbách VŠB, kde studuji doktorát z Průmyslové ekologie, nebo mě můžete potkat s notesem v ruce ve chvíli, kdy si čmárám své vlastní návrhy zahrad. Miluji svou práci, která mi umožňuje dělat druhým lidem den příjemnější, a přitom jim můžu přiblížit dokonalost přírodních jevů. A přestože se dost často setkávám s názorem, že je důležité umět říkat ne, jsem přesvědčená o tom, že opačný přístup vede k vnitřnímu štěstí, a tak každý den přijímám vše, co mi nabízí. Mým mottem je totiž citát kardinála Špidlíka: „Život není čas, je to setkání s přáteli.“”Maruška u nás lektoruje aktivity pro školy, příměstské tábory a také se s ní potkáte na workshopech (především) tvorby sezónních ozdob z přírodnin.
 

Vendula Klimantová

“Jsem absolventkou oboru Environmentální inženýrství na VŠB-TU Ostrava a v současné době na této univerzitě pokračuji v doktorském studiu. Rovněž mám absolvované studium Učitelství odborných předmětů pro střední školy. Posledních 8 let působím jako lektorka volnočasových aktivit pro děti, vedoucí táborů a lektorka tance pro dospělé. Mezi mé koníčky patří tanec, příroda, knihy, divadlo a v neposlední řadě také tvoření a vyrábění.”Vendy u nás lektoruje aktivity pro školy, příměstské tábory a také se s ní potkáte na workshopech (především) výroby šperků a domácí drogerie.
Jana Svatošová

Jana Svatošová

“25 let se věnuji práci s dětmi a mládeží v oblasti sportu, vzdělávání a kreativních činností. Vzdělání mám jak jinak než pedagogické na Univerzitě Palackého v Olomouci. Mezi mé koníčky patří příroda, pohyb, bylinky, nordic walking, tanec a čtení. Nedávno jsem objevila kouzlo techniky tvoření macrame. Srdečně vás zvu na některý z kurzů.”
Janča u nás lektoruje aktivity pro školy, příměstské tábory a také se s ní potkáte na workshopech (především) tvoření pomocí techniky macrame (sezónní ozdoby, klíčenky) a výroby domácí drogerie.