VZDUCH KOLEM NÁS

Vzdělávací programy jsou v délce 200 minut a cena vzdělávacího programu je 120 Kč za žáka. 

Vzduch kolem nás

Co dýcháme? Můžeme vzduch vidět a cítit? Žáci se seznámí se základními atmosférickými a meteorologickými jevy. Zjistí význam pojmů, které slyšíme při běžné předpovědi počasí. Dále si vyzkouší změřit kvalitu ovzduší na třech rozdílných lokalitách – v lese v Oboře, v zámecké zahradě a u cesty. Naměřená data poté vyhodnotí a pochopí tak základní pojmy týkající se kvality ovzduší. Žáci budou poučeni o základních globálních problémech s ovzduším, respektive atmosférou a pochopí tak základní příčiny klimatických změn a jejich dopady na kvalitu ovzduší a počasí.

STŘEDNÍ ŠKOLY


    Poptávkový formulář