MEZI STROMY

Vzdělávací programy jsou v délce 200 minut a cena vzdělávacího programu je 120 Kč za žáka. 

Mezi stromy

Jaká tajemství skrývají stromy a jaký vedou život? Seznamte se s jednotlivými druhy stromů, které můžete nalézt v Oboře Hukvaldy. Žáci se naučí poznat stromy podle listů, kůry nebo pupenů – program bude probíhat celoročně. Vzdělávací program ukáže žákům životní cyklus stromů, tedy od malých sazeniček až po tlející klády v lesích. Dále se žáci dozvědí základní informace o ekosystémových službách stromů a lesů obecně, jak jsou na sebe jednotlivé druhy navázány, a jaké jsou jejich potřeby. Program probíhá celoročně.

Součástí vzdělávacího programu bude také vysvětlení dopadů klimatických změn na lesy, jaká je důležitost lesů při boji se zmírněním klimatických změn a jak o ně správně pečovat.

STŘEDNÍ ŠKOLY


    Poptávkový formulář