Adaptační kurzy

Pro první ročníky nabízíme také adaptační kurzy. Po domluvě s vyučujícím připravíme adaptační kurz dané třídě na míru. Aktivity vybíráme tak, aby se žáci vzájemně poznali, pochopili důležitost týmové práce a týmového ducha a poznali svého vyučujícího, který se s nimi všech aktivit účastní. To vše probíhá částečně v krásném prostředí našeho resortu a částečně v krásném prostředí okolní přírody (zámecký park a hukvaldská obora). 

V rámci adaptačního kurzu si vždy daná třída vytvoří, vyrobí či zasadí něco, co si bude moci odnést s sebou, vyzdobit si tím svou učebnu a připomínat si tak dobře odvedenou týmovou práci na adaptačním kurzu. 

Délka i cena kurzu záleží vždy na individuální domluvě. Připravujeme adaptační kurzy pro základní i střední školy.